Herkaus galerija švenčia 10 metų!

Laimėkite kruizą dviems į Stokholmą žaidimo taisyklės:

1. Pirkėjai, 2019 04 29 – 2019 06 13 apsipirkę bet kurioje mados ir verslo centro „HERKAUS GALERIJA“ parduotuvėje ar paslaugų vietoje už 30 eurų ar didesnę sumą, gali dalyvauti žaidime „Laimėkite kruizą dviems į Stokholmą“ (toliau – Žaidimas).

2. Pirkėjai, parduotuvės kasoje gavę Žaidimo anketą, užpildę ją ir įmetę į Žaidimo urną, dalyvauja Žaidime ir gali laimėti kruizą į Stokholmą dviems asmenims.

3. Pirkimo kvitai nesumuojami, vieno kvito suma neskaidoma. Už vieną pirkimo kvitą, kurio suma 30 Eur ar didesnė, mados ir verslo centro „HERKAUS GALERIJA“ parduotuvės kasoje pirkėjui duodama viena Žaidimo anketa.

4. Žaidimo anketoje registruojamo pirkimo kvito data turi būti ne ankstesnė kaip 2019 04 29 ir ne vėlesnė kaip 2019 06 13.

5. Prizo laimėtojas bus išrenkamas atsitiktinės atrankos būdu 2019 06 14.

6. Žaidimo laimėtojas bus skelbiamas interneto svetainėje www.herkausgalerija.lt, mados ir verslo centro „HERKAUS GALERIJA“ Facebook paskyroje bei informuojamas asmeniškai Žaidimo anketoje nurodytais asmens kontaktiniais duomenimis. Žaidimo laimėtojas Prizą turi atsiimti ne vėliau kaip per 14 d.d. po laimėjimo paskelbimo ir informavimo apie laimėjimą.

7. Norėdamas atsiimti Prizą Žaidimo laimėtojas turi pateikti Žaidimo taisykles atitinkantį pirkimo kvitą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pasirašyti perdavimo - priėmimo aktą.

8. Organizatoriui (UAB „Talesta“, toliau – Organizatorius) ir Žaidimo laimėtojui pasirašius Prizo priėmimo – perdavimo aktą, Žaidimo laimėtojas įsipareigoja išsirinkti kruizo dviems į Stokholmą datą iš pateikto sąrašo ne vėliau kaip per 2 savaites nuo Prizo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

9. Jei nei viena data netinka, UAB „Traveldeals LT“ įsipareigoja pateikti Prizo laimėtojui galimybę išsirinkti brangesnį kruizą dviems. Su Prizo vertę atitinkančio kruizo dviems į Stokholmą keitimu susijusius ir galimai išaugančius kaštus prisiima Žaidimo laimėtojas. Žaidimo laimėtojui nusprendus keisti Prizo vertę atitinkantį kruizą dviems į Stokholmą į kitą brangesnį kruizą Organizatorius tolimesniame procese nebedalyvauja, o tolimesni veiksmai yra sprendžiami UAB „Traveldeals LT“ ir Žaidimo laimėtojo tarpusavio susitarimo pagrindu.

10. Paaiškėjus, kad Žaidimo laimėtojas Žaidimo anketoje nurodė neteisingus duomenis, buvo nesąžiningas dalyvaujant Žaidime, atsiimdamas Prizą negali pateikti Žaidimo sąlygas atitinkančio pirkimo kvito ir/arba neatvyko atsiimti Prizo nustatytais terminais, laimėtojas netenka teisės į laimėjimą ir skelbimas apie laimėjimą laikomas negaliojančiu, o Prizas lieka Organizatoriui.

11. Jei Prizas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, bus apmokestinti, mokesčius ir įmokas sumokės Organizatorius UAB „Talesta“. Kitos išlaidos, susijusios su Prizo atsiėmimu, neatlyginamos. Laimėjimai į piniginius vienetus nekeičiami.

12. Jei laimėtojas yra jaunesnis nei 18 metų, jo interesams turi atstovauti tėvai arba globėjai.

13. Žaidimo dalyviai sutinka laikytis nurodytų Žaidimo taisyklių ir Organizatoriaus sprendimų. Organizatorius, siekdamas teisėto intereso - maksimalaus skaidrumo, turi teisę Žaidimo laimėtojo vardą, pavardę ir nuotraukas skelbti žiniasklaidos priemonėse viešai (spaudoje, internete, televizijoje bei kt.).

14. Žaidimo dalyviai, Žaidimo anketose pažymėję pageidaujantys gauti informaciją apie mados ir verslo centro „HERKAUS GALERIJA“ naujienas ir akcijas, sutinka ir leidžia, kad jų pateikti duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais.

15. Žaidime negali dalyvauti UAB „Talesta“ ir mados ir verslo centro „HERKAUS GALERIJA“ parduotuvių ir pagal sutartis paslaugas teikiančių aptarnaujančių įmonių darbuotojai bei artimiausi jų šeimos nariai, juridiniai asmenys ir didmeninės prekybos atstovai.

16. Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas, taisykles, nutraukti Žaidimą, iš anksto apie tai informavęs interneto svetainėje www.herkausgalerija.lt.

17. Žaidimas vyksta tik mados ir verslo centre „HERKAUS GALERIJA“, H.Manto g. 22, Klaipėdoje. Informacija apie Žaidimą skelbiama www.herkausgalerija.lt.

18. Žaidimo vykdymo, Žaidimo laimėtojo nustatymo ir Prizo perdavimo tikslais Organizatorius tvarko Žaidimo dalyvių asmens duomenis.

Stilingas apsipirkimas

 Klaipėdos Senamiesčio kaimynystėje įsikūrusi „Herkaus galerija“ - traukos centras, viliojantis įspūdinga architektūra ir šiuolaikišku interjeru. Aukščiausios klasės biurai, madingiausios parduotuvės ir restoranai – viskas po vienu stogu!

      Amfora